NSB øker på containertog

NSB Gods gjør det best på lange strekninger uten stans underveis. Ulempen er færre sidespor og flere lastebiler i distriktene.