Frp roser Ap-program

Stortingsrepresentant John Alvheim (Frp) ser med stor interesse på at Ap i sitt langtidsprogram vil overføre ansvaret for sykehusdriften fra fylkeskommunene til staten.