Redd Barna om asylbarna: - Inhumant og kynisk

Redd Barna reagerer kraftig på opplysninger om at politiet skal ha sendt ut barn i stedet for kriminelle for å nå målet om antall asylsøkere som skulle kastes ut.