Jernbaneverket bestrider politirapporten etter Åsta-ulykken

Jernbaneverket bestrider deler av politiets krasse rapport etter Åsta-ulykken. Rapporten slår blant annet fast at Jernbaneverket ikke har fulgt opp konkrete mangler ved signalanleggene.