60 tonn olje pumpet ut av "Green Ålesund"

Det er pumpet ut 60 tonn bunkersolje fra det forliste fryseskipet ”Green Ålesund” nord for Haugesund.