Svensker «verste» utlendinger i Norge

Av utenlandske statsborgere bosatt eller på besøk i Norge begår svenskene flest forbrytelser og forseelser.