• Det er uhørt at oppdrettsnæringen nærmest fritas fra miljøansvar i forslag til regionalplaner for vannforvaltning som snart skal ut på høring, mener miljøorganisasjoner. Her Marine Harvests anlegg ved Kjeahola utenfor Ombo. Jan Inge Haga

Vannmiljø: – Hårreisende at havbruk er en ikke-sak

Utslippene av nitrogen og fosfor fra lakseanleggene i Rogaland tilsvarer kloakken fra flere hundre tusen mennesker. Til tross for dette er miljøpåvirkninger fra oppdrettsnæringen nærmest et ikke-tema i utkastet til en vannforvaltningsplan for Rogaland.