Snusuenighet Norge-EU

EU fjerner om kort tid kreftadvarselen på snusboksene. Norske myndigheter ønsker å beholde advarselen.