Politikampanje skaper engstelse

For å yte best mulig service overfor publikum, gjennomfører politiet i Stavanger i disse dager en omfattende spørreundersøkelse. Problemet er at telefonintervjuene skaper engstelse hos publikum.