Miljøverndepartementet går imot "enkle golfbaner"

Miljøverndepartementet går imot et forslag om at "enkle golfbaner" skal kunne bygges uten å måtte gjennom en omfattende kommunal og fylkeskommunal planprosess.