Flyplasser får to sambandslinjer fra september

Luftfartsverket vil i midten av september starte arbeidet med å overføre de største flyplassene til et nytt stamnett med to alternative sambandslinjer.