Pårørende: -En enorm lettelse

Enorm lettelse og takknemlighet overfor politiet. Det var reaksjonen til de drepte småjentenes nære pårørende da de fikk høre om pågripelsene.