Sterk økning i alarmbruk

Det er Falken som styrer voldsalarmene i Norge. De melder om en sterk økning i antall alarmer det siste året. 1150 alarmer har vært i virksomhet de siste to årene. I dag er 323 alarmer utplassert i Norge.