Foreldrene anmelder Lønning

Per Ståle Lønning mener intervjuet medgisseltakeren i Hjelmeland barnehage førte til en raskere avklaringav situasjonen. Noen av barnas foreldre mener det motsatte, ogpolitianmelder Lønning.