- Vanskelig å få ham ned

Skadestedsleder Steen Kristian Lund betegnerredningsaksjonen i Kjerag i dag som vanskelig. Først rundt klokken18:00 har en kommet i gang, fire og en halv time etterulykken.