Ja til anonyme vitner

Til høsten kommer loven som tillater bruk avanonyme vitner i norske rettssaler.