Vil mangle 100 plasser i 2001

Stavanger kommune har i dag 851 sykehjemsplasser. Ved årsskiftet sto 237 personer i kø for å få sykehjemsplass, og 277 ventet på omsorgsbolig eller bofellesskap.