Stortingspresidenten ønsker lykke til

– Vi gleder oss sammen med kronprins Haakon og hans forlovede, sier stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl, som leste opp meddelelsen om forlovelsen fra Stortingets talerstol fredag.