Skattebetalerne må ut med mer til NSB

Skattebetalerne må trolig punge ut med vesentlig mer til ulønnsomme NSB-ruter neste år.