Rogfast like lang som Lærdalstunnelen

Rogfast under Boknafjorden vil tangere rekorden til Lærdals— tunnelen mens Ryfast mellom Strand og Stavanger blir halvparten så lang.