Vil brenne kjøttbeinmel

Kjøttbeinmel må i første omgang brennes eller dumpes om det blir forbudt som dyrefôr, men kan på lengre sikt bli et godt gjødselprodukt.