Venstre trivst i sentrum

Unge Venstre er lausbikkjer på eit Venstre-landsmøte som samlar seg om sentrumssamarbeid og grøn profil.