Politiet: - Ingen endring av trusselbildet mot sivile

Politiet har ikke funnet grunnlag for å heve trusselnivået eller iverksette noen spesielle tiltak, slik Forsvaret har gjort for sine installasjoner.