Fredspris til våpensmie

EU, som fredag ble belønnet med Nobels fredspris, står nå for 32 prosent av all våpeneksport i verden.