- Krise i Europa kan gagne Norge

Fremskrittspartiet mener den høye arbeidsledigheten i Europa gir Norge en gyllen mulighet til å hente arbeidskraft som kan bygge ut vei og jernbane.