• 50.000 norske pensjonister bor i utlandet. Jon Ingemundsen

50.000 norske pensjonister bor i utlandet

Over 50.000 pensjonsmottakere i Norge bor nå utenfor landets grenser, viser nye tall fra Arbeids— og velferdsforvaltningen (Nav).