Fagdommerne satte jurykjennelse til side i voldtektssak

En tidligere lensmannsvikar i Modum i Buskerud ble av juryen i Borgarting lagmannsrett funnet skyldig i voldtekt. Men fagdommerne satte dommen til side.