Tillater felling av moskus

Moskusbestanden på Dovre er større enn noen gang. Nå sier Direktoratet for naturforvaltning at noen av dyrene skal felles.