Vannlekkasje førte til stengte klasserom

En tett vask og en åpen vannkran førte til at Varden ungdomsskole i Sandefjord måtte stenge en hel avdeling tirsdag morgen.