Siv Jensen: Foruroligende innvandringstall fra SSB

Statistisk sentralbyrås anslag over antallet innvandrere i Norge de kommende årene, er svært foruroligende slik dagens integreringspolitikk er, mener Frp-leder Siv Jensen.