Mistenker leger for organisert sykmeldingsjuks

Nav har iverksatt gransking av flere leger, etter mistanke om det som kan være organisert juks med sykmeldinger.