• Utestedene i Oslo sliter med å føge brannkravene. I Stavanger står det bedre til.

Halvparten manglet brannsikring

Halvparten av Oslos utesteder fikk stryk da brannvesenet var på uanmeldt kontroll på 40 utesteder i mai i år. Nå intensiverer brannvesenet kontrollene, i løpet av 2012 får alle Oslos utesteder uanmeldt besøk.