Russisk tråler mistenkt for dumping ved Svalbard

Den russiske tråleren Melkart er oppbrakt av Kystvakten til Longyearbyen etter mistanke dumping av fisk i fiskevernsonen ved Svalbard.