Venstre-garantier for høyere utdanning og forskning

Venstre kommer med fire velgergarantier for høyere utdanning og forskning som partiet lover å gjennomføre dersom det kommer i regjering.