- Norge må finne en exit-plan for bistanden i Afrika

Utviklingshjelp har hatt katastrofale følger for Afrika. Norge må finne en vei ut av uføret, mener økonomen Dambisa Moyo fra Zambia.