Krever frys i konsesjoner

Store mengder lakselus i sjøen truer bestanden av villaks og sjøørret. Norges Jeger— og Fiskerforbund mener det skyldes for stor tetthet av oppdrettsfisk og krever en total frys i tildelingen av nye konsesjoner for oppdrett.