Krever at forskere skal føre timelister

Kunnskapsdepartementet krever at forskere fra nyttår skal føre timer for utført forskning dersom de vil ha betalt for overtid.