Sp legger fram regnskapet for 2009

Senterpartiet legger onsdag kveld fram sin gjennomgang av regnskapet for 2009. Gjennomgangen kan gi svaret på hva pengene fra Troms Kraft og Eidsiva Energi ble brukt til.