Forsinkede tog: Prislapp: 250 millioner kroner

I fjor måtte NSB ut med en kvart milliard kroner på grunn av forsinkelser og avvik på togavgangene — en økning på 60 millioner kroner fra året før.