• Norske soldater på operasjon i Afghanistan.

Frykter ustabile soldater etter utenlandsoppdrag

Politiet frykter at soldater som kommer hjem fra oppdrag i utlandet, kan være en sikkerhetstrussel på norsk jord.