• - Det er mange grunner, ressursmessige, kompetansemessige, menneskelige, til at hovedkvarteret skal være på ett sted. Jeg har ingen tro på at det blir noen omkamp, og er helt overbevist om at denne løsningen er kommet for å bli, sa Anne Grete Strøm-Erichsen. Kristian Jacobsen

Nå styres hele Forsvaret fra Bodø

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen slo fredag uomtvistelig fast at Forsvarets operative hovedkvarter er kommet til Bodø for å bli.