- Norsk reklamemarked for lite for NRK

Det norske reklamemarkedet er altfor lite til å finansiere driften av NRK som kommersiell kanal, mener eksperter i mediebransjen.