Vil ha tiltak mot avskoging på Vestlandet

Fylkesmannen i Hordaland etterlyser effektive tiltak for å hindre at gran— og furuskogen i fylket blir hogd ned uten at det blir foretatt nyplanting på arealene.