«Lommemannen» fortalte om overgrep i barndommen

Den tiltalte i lommemannsaken fortalte tirsdag at han selv ble utsatt for seksuelle overgrep som barn og at han selv begikk sitt første overgrep som elleveåring.