Politiet refses for våpenrot

Fem av seks undersøkte politidistrikter hadde feil og mangler i sine egne våpenregistre, viser en gransking utført av Riksrevisjonen.