Stadig færre konkurser

Nedgangen i antall konkurser og tvangsavviklinger fortsatte i juli.