Helsetilsynet skal avdekke dårlige sykehjem

Helsetilsynet skal se nærmere på eldreomsorgen de neste fire årene, og varsler at det blir flere uanmeldte tilsyn ved landets sykehjem for å avdekke kritikkverdige forhold.