En av to sier et betinget ja til surrogati

Halvparten av de spurte i en undersøkelse sier et betinget ja til bruk av surrogatmor for å få barn.