• Scanpix

- Trippeldrap skaper stigmatisering

Trippeldrapene i Tromsø bidrar til at folk tror at alle med psykiske lidelser er farlige, mener Mental Helse. — De aller fleste psykisk syke ville aldri gjort noe sånt, sier Gurid Øygard.