- En innrømmelse av at vi har rett

— Jeg håper denne regjeringen bruker muligheten til å rette opp feilene som er begått av tidligere regjeringer, sier Amir Payan, talsmann for de såkalte MUF-erne, som nå får spørsmålet om opphold behandlet på nytt.